Giá
: 1.48 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Quận/huyện
: Quy Nhơn , Bình Định
24/04/2020
Giá
: 5,600 Tỷ
Diện tích
: 73,4m m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
23/04/2020
Giá
: 4.27 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Thủ Đức , Hồ Chí Minh
13/04/2020
Giá
: 3.2 Tỷ
Diện tích
: 0.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Thủ Đức , Hồ Chí Minh
07/04/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Thủ Đức , Hồ Chí Minh
07/04/2020
Ordered successfully