Giá
: 5.7 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
04/11/2020
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
04/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 50.75 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/08/2020
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 27.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/08/2020
Ordered successfully