Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 27.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/08/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/08/2020
Giá
: 4.5 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: Cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/08/2020
Giá
: 5.55 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: Nhà nát
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/08/2020
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/08/2020
Giá
: 5.5 Tỷ
Diện tích
: 31.50 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/08/2020
Giá
: 4.54 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/06/2020
Ordered successfully