Giá
: 4.3 Tỷ
Diện tích
: 52.50 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
01/07/2020
Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 35.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
01/07/2020
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
27/06/2020
Giá
: 10.2 Tỷ
Diện tích
: 76.50 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
26/06/2020
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
26/06/2020
Giá
: 7.6 Tỷ
Diện tích
: 66.50 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
26/06/2020
Giá
: 9.9 Tỷ
Diện tích
: 87 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
23/06/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
23/06/2020
Giá
: 8.1 Tỷ
Diện tích
: 86.7 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
23/06/2020
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 86.10 m²
Kết cấu
: Cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
23/06/2020
Ordered successfully