Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 52.80 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
07/05/2020
Giá
: 5,8 Tỷ
Diện tích
: 42m2 m²
Kết cấu
: 4,5 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
07/05/2020
Giá
: 4.0 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
06/05/2020
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
30/04/2020
Giá
: 1.48 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Quận/huyện
: Quy Nhơn , Bình Định
28/04/2020
Ordered successfully