Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 65.00 m²
Kết cấu
: 5 tầng
Quận/huyện
: Quận 11 , Hồ Chí Minh
13/07/2020
Giá
: 6.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/07/2020
Giá
: 98 Tỷ
Diện tích
: 1008.00 m²
Kết cấu
: 1 tầng
Quận/huyện
: Bình Thạnh , Hồ Chí Minh
11/07/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
10/07/2020
Giá
: 6.8 Tỷ
Diện tích
: 90.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
10/07/2020
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 55.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/07/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
06/07/2020
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
06/07/2020
Ordered successfully