Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
10/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/11/2020
Giá
: 12.7 Tỷ
Diện tích
: 135.30 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/11/2020
Ordered successfully