Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 49.45 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 5.1 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 5.1 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 2.89 Tỷ
Diện tích
: 37.17 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 3.8 Tỷ
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 3.9 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
11/05/2020
Giá
: 5,4 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: trệt + 2 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
07/05/2020
Giá
: 8,850 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
07/05/2020
Ordered successfully