Giá
: 6.9 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 1 Trệt 2 Lầu
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 7.9 Tỷ
Diện tích
: 62.40 m²
Kết cấu
: 5 tầng
Quận/huyện
: Quận 10 , Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 67.50 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 5,5 Tỷ
Diện tích
: 42 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 6.1 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 10200000000 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 6.8 Tỷ
Diện tích
: 95.00 m²
Kết cấu
: 1 lầu,
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/07/2020
Ordered successfully