Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/07/2020
Giá
: 6.45 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/07/2020
Giá
: 8.6 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Bình Thạnh , Hồ Chí Minh
18/07/2020
Giá
: 8.6 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Bình Thạnh , Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 6.1 Tỷ
Diện tích
: 39.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 6.7 Tỷ
Diện tích
: 54.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 5.5 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 1344.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Bình Chánh , Hồ Chí Minh
16/07/2020
Ordered successfully