Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 58.50 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 250 Tỷ
Diện tích
: 1952.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
22/05/2020
Giá
: 17 Tỷ
Diện tích
: 112.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
22/05/2020
Giá
: 7.8 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
20/05/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 106.08 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
19/05/2020
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 56.25 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
19/05/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 58.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
19/05/2020
Giá
: 3.35 Tỷ
Diện tích
: 32.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/05/2020
Ordered successfully