Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 41.23 m²
Kết cấu
: 3.5 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 61.50 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 8.5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 5.1 Tỷ
Diện tích
: 39.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Quận 11 , Hồ Chí Minh
17/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/11/2020
Ordered successfully