Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 61.20 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 61.20 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 61.20 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 61.20 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.7 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 11.8 Tỷ
Diện tích
: 81.60 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 13 Tỷ
Diện tích
: 57.75 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 13 Tỷ
Diện tích
: 76.04 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.8 Tỷ
Diện tích
: 65.73 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Ordered successfully