Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 54.00 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 3.2 Tỷ
Diện tích
: 32.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 55 Tỷ
Diện tích
: 317.30 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
22/05/2020
Giá
: 8.2 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
21/05/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 58.50 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
21/05/2020
Giá
: 9.9 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
21/05/2020
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
20/05/2020
Giá
: 7.9 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
20/05/2020
Ordered successfully