Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
01/11/2021
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
01/11/2021
Giá
: 4.95 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
31/10/2021
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 61.50 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 8.5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/11/2020
Ordered successfully