Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 94.80 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 71.05 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 27 Triệu
Diện tích
: 92.25 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 58.00 m²
Kết cấu
: 4 Tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 4.54 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 13 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 17.5 Tỷ
Diện tích
: 132.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 46.00 m²
Kết cấu
: 1 trệt 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
09/06/2020
Giá
: 8.8 Tỷ
Diện tích
: 70.56 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/07/2020
Giá
: 6 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
18/07/2020
Ordered successfully