Giá
: 9.9 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/04/2022
Giá
: 7.2 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 10.4 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 7.7 Tỷ
Diện tích
: 54.72 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 8.6 Tỷ
Diện tích
: 72.20 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 9.6 Tỷ
Diện tích
: 62.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 5.7 Tỷ
Diện tích
: 47.84 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.9 Tỷ
Diện tích
: 67.20 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 89.32 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 7.1 Tỷ
Diện tích
: 86.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/04/2022
Ordered successfully