Giá
: 5.4 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
20/07/2020
Giá
: 5.4 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
20/07/2020
Giá
: 6.3 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
20/07/2020
Giá
: 5400000 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
20/07/2020
Ordered successfully