Giá
: 4.7 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/11/2020
Giá
: 4.7 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
14/11/2020
Giá
: 4.7 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
14/11/2020
Giá
: 4.7 Tỷ
Diện tích
: 70.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/11/2020
Giá
: 4.7 Tỷ
Diện tích
: 70.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
10/11/2020
Ordered successfully