Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 58.50 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 13.5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
27/05/2020
Giá
: 9 Tỷ
Diện tích
: 75.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
26/05/2020
Giá
: 28.9 Tỷ
Diện tích
: 160.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
26/05/2020
Giá
: 10.5 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
26/05/2020
Giá
: 11.3 Tỷ
Diện tích
: 80.85 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 5.85 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Ordered successfully