Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân , Hồ Chí Minh
09/11/2021
Giá
: 2 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 11
Quận/huyện
: Ba Đình , Hà Nội
08/11/2021
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân , Hồ Chí Minh
08/11/2021
Giá
: 650 Triệu
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Bình Chánh , Hồ Chí Minh
07/11/2021
Giá
: 650 Triệu
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Bình Chánh , Hồ Chí Minh
07/11/2021
Giá
: 4.5 Tỷ
Diện tích
: 62.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân , Hồ Chí Minh
05/11/2021
Giá
: 4.5 Tỷ
Diện tích
: 62.40 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân , Hồ Chí Minh
04/11/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
03/11/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
02/11/2021
Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
02/11/2021
Ordered successfully