Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 48 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
05/06/2019
Giá
: 8.9 Tỷ
Diện tích
: 120 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
04/06/2019
Giá
: 15 Tỷ
Diện tích
: 161.5 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
04/06/2019
Giá
: 10.5 Tỷ
Diện tích
: 60 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
04/06/2019
Ordered successfully