Giá
: 11.3 Tỷ
Diện tích
: 80.85 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 5.85 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 54.00 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 3.2 Tỷ
Diện tích
: 32.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 58.50 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 250 Tỷ
Diện tích
: 1952.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
22/05/2020
Giá
: 17 Tỷ
Diện tích
: 112.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Bình , Hồ Chí Minh
22/05/2020
Ordered successfully