Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 61.60 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
17/11/2021
Giá
: 700000 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/11/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/11/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 70.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/11/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
15/11/2021
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân , Hồ Chí Minh
12/11/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
11/11/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
10/11/2021
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân , Hồ Chí Minh
09/11/2021
Ordered successfully