Giá
: 5.6 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 86.10 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 56.25 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 3.5 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 6.6 Tỷ
Diện tích
: 58.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
27/07/2020
Ordered successfully