Giá
: 6.1 Tỷ
Diện tích
: 70.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
22/04/2022
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 68.25 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/04/2022
Giá
: 6.85 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/04/2022
Giá
: 19 Triệu
Diện tích
: 67.50 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/04/2022
Giá
: 16 Triệu
Diện tích
: 82.50 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
16/04/2022
Giá
: 15.9 Tỷ
Diện tích
: 85.89 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/04/2022
Giá
: 11.5 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/04/2022
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 60.55 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/04/2022
Giá
: 15.5 Tỷ
Diện tích
: 96.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú , Hồ Chí Minh
13/04/2022
Ordered successfully