Nhà Đất Cho Thuê

Giá
: 6.8 Tỷ
Diện tích
: 65.73 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6 Triệu
Diện tích
: 20.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/01/2022
Giá
: 6 Triệu
Diện tích
: 20.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/01/2022
Giá
: 6 Triệu
Diện tích
: 32.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/01/2022
Giá
: 6 Triệu
Diện tích
: 32.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/01/2022
Giá
: 9 Triệu
Diện tích
: 50.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/01/2022
Giá
: 9 Triệu
Diện tích
: 50.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/01/2022
Giá
: 4 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/07/2021
Giá
: 4 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/07/2021
Giá
: 5 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Giá
: 5 Triệu
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Giá
: 15 Triệu
Diện tích
: 50.60 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Giá
: 10 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/07/2021
Giá
: 10 Triệu
Diện tích
: 60.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/07/2021
Giá
: 4.5 Triệu
Diện tích
: 17.60 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/07/2021
Giá
: 4.5 Triệu
Diện tích
: 17.60 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/07/2021
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/03/2021
Giá
: 60 Triệu
Diện tích
: 160.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/10/2020
Giá
: 27 Triệu
Diện tích
: 92.25 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 17 Triệu
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: mặt bằng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/03/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully