Bán Nhà Riêng

Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/01/2022
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/01/2022
Giá
: 5.95 Tỷ
Diện tích
: 75.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/01/2022
Giá
: 5.95 Tỷ
Diện tích
: 75.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/01/2022
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/01/2022
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/01/2022
Giá
: 4.4 Tỷ
Diện tích
: 28.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/01/2022
Giá
: 4.4 Tỷ
Diện tích
: 28.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/01/2022
Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 75.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
09/01/2022
Giá
: 3.25 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/01/2022
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/01/2022
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/01/2022
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/01/2022
Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
30/12/2021
Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
30/12/2021
Giá
: 3 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/12/2021
Giá
: 2.95 Tỷ
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/12/2021
Giá
: 2.95 Tỷ
Diện tích
: 36.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/12/2021
Giá
: 4.7 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/12/2021
Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 52.92 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/12/2021

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully