Bán Nhà Riêng

Giá
: 8.7 Tỷ
Diện tích
: 120.00 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 48.30 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 106.08 m²
Kết cấu
: cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 58.50 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 9 Tỷ
Diện tích
: 75.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Giá
: 3,03 Tỷ
Diện tích
: 28.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 5.85 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 54.00 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 2.95 Tỷ
Diện tích
: 28.80 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 2.95 Tỷ
Diện tích
: 32.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 3.2 Tỷ
Diện tích
: 32.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 58.50 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/05/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 106.08 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/05/2020
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 56.25 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/05/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 58.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/05/2020
Giá
: 3.35 Tỷ
Diện tích
: 32.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 49.45 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 5.1 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 5.1 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully