Bán Nhà Riêng

Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 68.25 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/04/2022
Giá
: 6.85 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/04/2022
Giá
: 6.5 Tỷ
Diện tích
: 60.55 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/04/2022
Giá
: 7.7 Tỷ
Diện tích
: 54.72 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 5.7 Tỷ
Diện tích
: 47.84 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.9 Tỷ
Diện tích
: 67.20 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 89.32 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 7.1 Tỷ
Diện tích
: 86.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 61.20 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 61.20 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 61.20 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 61.20 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 6.7 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 11.8 Tỷ
Diện tích
: 81.60 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/04/2022
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 1 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/04/2022
Giá
: 7.8 Tỷ
Diện tích
: 55.12 m²
Kết cấu
: 2.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/04/2022
Giá
: 13.5 Tỷ
Diện tích
: 112.00 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/04/2022
Giá
: 6.25 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/04/2022

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully