Bán Nhà Mặt Phố

Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/12/2019
Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 76,7 m²
Kết cấu
: nhà cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/12/2019
Giá
: 6,8 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/12/2019
Giá
: 28 Tỷ
Diện tích
: 160.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/12/2019
Giá
: 13.5 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/12/2019
Giá
: 8.4 Tỷ
Diện tích
: 49 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/12/2019
Giá
: 6.3 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/12/2019
Giá
: 6 Tỷ
Diện tích
: 63.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/12/2019
Giá
: 5.95 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/12/2019
Giá
: 10.5 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/12/2019
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Quận/huyện
: Quận 12, Hồ Chí Minh
17/12/2019
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
17/12/2019
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Quận/huyện
: Quận 12, Hồ Chí Minh
17/12/2019
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/12/2019
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Quận/huyện
: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
16/12/2019
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Quận/huyện
: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
16/12/2019
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Quận/huyện
: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
16/12/2019
Giá
: 535 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/12/2019
Giá
: 6.9 Tỷ
Diện tích
: 67.20 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/12/2019
Giá
: 6.8 Tỷ
Diện tích
: 55.90 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/12/2019

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully