Bán Nhà Mặt Phố

Giá
: 6.1 Tỷ
Diện tích
: 70.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/04/2022
Giá
: 13.5 Tỷ
Diện tích
: 73.60 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/04/2022
Giá
: 19 Triệu
Diện tích
: 67.50 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/04/2022
Giá
: 16 Triệu
Diện tích
: 82.50 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/04/2022
Giá
: 15.9 Tỷ
Diện tích
: 85.89 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/04/2022
Giá
: 11.5 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/04/2022
Giá
: 15.5 Tỷ
Diện tích
: 96.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/04/2022
Giá
: 9.9 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/04/2022
Giá
: 7.2 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 10.4 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 8.6 Tỷ
Diện tích
: 72.20 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 9.6 Tỷ
Diện tích
: 62.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 12 Tỷ
Diện tích
: 66.10 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/04/2022
Giá
: 13 Tỷ
Diện tích
: 57.75 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 13 Tỷ
Diện tích
: 76.04 m²
Kết cấu
: 3 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 41.23 m²
Kết cấu
: 3.5 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/04/2022
Giá
: 9,5 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/04/2022
Giá
: 13.5 Tỷ
Diện tích
: 94.30 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/04/2022
Giá
: 7,2 Tỷ
Diện tích
: 48.65 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/04/2022
Giá
: 9,5 Tỷ
Diện tích
: 50.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/04/2022

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully