Bán Nhà Mặt Phố

Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 trệt 3 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/08/2020
Giá
: 4.4 Tỷ
Diện tích
: 81.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/08/2020
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 54.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/08/2020
Giá
: 2.32 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 1 trệt
Quận/huyện
: Quận 12, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Giá
: 2.35 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 1 tầng
Quận/huyện
: Quận 12, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Giá
: 2.32 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 1 tầng
Quận/huyện
: Quận 12, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Giá
: 6.1 Tỷ
Diện tích
: 39.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 9 Tỷ
Diện tích
: 74.00 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 7.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/07/2020
Giá
: 9.8 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/07/2020
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 55.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/07/2020
Giá
: 5.4 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2020
Giá
: 5.4 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2020
Giá
: 5400000 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2020
Giá
: 8.6 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/07/2020
Giá
: 8.6 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
17/07/2020
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 1 Trệt 2 Lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 6.3 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/07/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully