Bán Nhà Mặt Phố

Giá
: 3.25 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/01/2022
Giá
: 3 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
29/12/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 81.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/12/2021
Giá
: 2.2 Tỷ
Diện tích
: 12.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/12/2021
Giá
: 2.2 Tỷ
Diện tích
: 12.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/12/2021
Giá
: 4.7 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/12/2021
Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 52.92 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/12/2021
Giá
: 4.5 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/12/2021
Giá
: 4.4 Tỷ
Diện tích
: 48.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/12/2021
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/12/2021
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/12/2021
Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2021
Giá
: 5.35 Tỷ
Diện tích
: 55.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
01/12/2021
Giá
: 8.5 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/11/2021
Giá
: 8500000 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Giá
: 8.5 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/11/2021
Giá
: 8.5 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/11/2021
Giá
: 5.7 Tỷ
Diện tích
: 81.90 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/11/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/11/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/11/2021

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully