Bán Nhà Mặt Phố

Giá
: 12 Tỷ
Diện tích
: 94.50 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Giá
: 9.8 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Giá
: 11.5 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Giá
: 7.6 Tỷ
Diện tích
: 58.80 m²
Kết cấu
: 1 trệt 3 lầu
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Giá
: 8.5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/11/2020
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 46.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/11/2020
Giá
: 10.7 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 61.50 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/11/2020
Giá
: 6 Tỷ
Diện tích
: 68.80 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/11/2020
Giá
: 4.7 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/11/2020
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 40.30 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/11/2020
Giá
: 8.7 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/11/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/11/2020
Giá
: 16.5 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/11/2020
Giá
: 23.5 Tỷ
Diện tích
: 135.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/11/2020
Giá
: 12.7 Tỷ
Diện tích
: 135.30 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/11/2020
Giá
: 15 Tỷ
Diện tích
: 105.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/11/2020
Giá
: 15 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/11/2020
Giá
: 8.9 Tỷ
Diện tích
: 125.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/11/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully