Bán Đất

Giá
: 2.5 Tỷ
Diện tích
: 120.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/12/2021
Giá
: 2.5 Tỷ
Diện tích
: 120.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Củ Chi, Hồ Chí Minh
06/12/2021
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/11/2021
Giá
: 650 Triệu
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
07/11/2021
Giá
: 650 Triệu
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
07/11/2021
Giá
: 10.9 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/06/2021
Giá
: 6.25 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/06/2021
Giá
: 5.5 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/05/2021
Giá
: 700 Triệu
Diện tích
: 4000 m²
Quận/huyện
: Bảo Lâm, Lâm Đồng
29/03/2021
Giá
: 1.5 Tỷ
Diện tích
: 300.00 m²
Quận/huyện
: Bảo Lộc, Lâm Đồng
05/02/2021
Giá
: 3 Tỷ
Diện tích
: 400.00 m²
Quận/huyện
: Bảo Lộc, Lâm Đồng
04/02/2021
Giá
: 3179 Triệu
Diện tích
: 489 m²
Quận/huyện
: Bảo Lộc, Lâm Đồng
01/02/2021
Giá
: 700 Triệu
Diện tích
: 120.00 m²
Quận/huyện
: Bảo Lộc, Lâm Đồng
18/01/2021
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Giá
: 4.3 Tỷ
Diện tích
: 860.00 m²
Quận/huyện
: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 1344.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Giá
: 6.8 Tỷ
Diện tích
: 95.00 m²
Kết cấu
: 1 lầu,
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/07/2020
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/05/2020
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/05/2020
Giá
: 1.48 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Quận/huyện
: Quy Nhơn, Bình Định
28/04/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully