Nhà Đất Bán

Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
07/04/2020
Giá
: 3.25 Tỷ
Diện tích
: 53.75 m²
Quận/huyện
: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
07/04/2020
Giá
: 4.450 Tỷ
Diện tích
: 116.00 m²
Quận/huyện
: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
07/04/2020
Giá
: 4,3 Tỷ
Diện tích
: 62.00 m²
Quận/huyện
: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
07/04/2020
Giá
: 2.5 Tỷ
Diện tích
: 50.00 m²
Quận/huyện
: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
07/04/2020
Giá
: 17 Tỷ
Diện tích
: 150 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
07/04/2020
Giá
: 6.1 Tỷ
Diện tích
: 88 m²
Quận/huyện
: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
07/04/2020
Giá
: 3.250 Tỷ
Diện tích
: 27.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 49.45 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Giá
: 3.95 Tỷ
Diện tích
: 45.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: NaN m²
Kết cấu
: 1 trệt+1 lầu+2PN+2WC+Giếng Trời
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/03/2020
Giá
: 5.5 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/03/2020
Giá
: 6 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/03/2020
Giá
: 3.75 Tỷ
Diện tích
: 30.40 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/03/2020
Giá
: 15.5 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 3.5 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Giá
: 3.85 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/03/2020
Giá
: 5.9 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/03/2020
Giá
: 13,5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/03/2020
Giá
: 12 Tỷ
Diện tích
: 112.20 m²
Kết cấu
: cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/03/2020
Giá
: 12,5 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/03/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully