Nhà Đất Bán

Giá
: 55 Tỷ
Diện tích
: 317.30 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/05/2020
Giá
: 8.2 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/05/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 58.50 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/05/2020
Giá
: 9.9 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/05/2020
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/05/2020
Giá
: 7.9 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/05/2020
Giá
: 7.8 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/05/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 106.08 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/05/2020
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 56.25 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/05/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 58.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/05/2020
Giá
: 3.35 Tỷ
Diện tích
: 32.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 49.45 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 5.1 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 5.1 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 2.89 Tỷ
Diện tích
: 37.17 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 3.8 Tỷ
Diện tích
: 36.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 3.9 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
18/05/2020
Giá
: 3,250 Tỷ
Diện tích
: 23 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/05/2020
Giá
: 4 Tỷ
Diện tích
: 40.00 m²
Kết cấu
: 2 tấm
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
11/05/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully