Nhà Đất Bán

Giá
: 5.6 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 86.10 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 5 Tỷ
Diện tích
: 56.25 m²
Kết cấu
: 5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 2.65 Tỷ
Diện tích
: 41.60 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 4.2 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 3.5 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 7.5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2020
Giá
: 7.6 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/07/2020
Giá
: 6.6 Tỷ
Diện tích
: 58.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/07/2020
Giá
: 7.8 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/07/2020
Giá
: 9.8 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/07/2020
Giá
: 5.5 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/07/2020
Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 4 tấm
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/07/2020
Giá
: 6.4 Tỷ
Diện tích
: 55.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/07/2020
Giá
: 7.2 Tỷ
Diện tích
: 96.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/07/2020
Giá
: 5.4 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2020
Giá
: 5.4 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2020
Giá
: 6.3 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/07/2020
Giá
: 5400000 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 2 tầng
Quận/huyện
: Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully