Nhà Đất Bán

Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 61.60 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/11/2021
Giá
: 700 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/11/2021
Giá
: 700000 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/11/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/11/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 70.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/11/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 66.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/11/2021
Giá
: 3.4 Tỷ
Diện tích
: 76.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/11/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/11/2021
Giá
: 4.9 Tỷ
Diện tích
: 56.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/11/2021
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
09/11/2021
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
09/11/2021
Giá
: 2 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 11
Quận/huyện
: Ba Đình, Hà Nội
08/11/2021
Giá
: 5.8 Tỷ
Diện tích
: 52.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/11/2021
Giá
: 650 Triệu
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
07/11/2021
Giá
: 650 Triệu
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 0 tầng
Quận/huyện
: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
07/11/2021
Giá
: 4.5 Tỷ
Diện tích
: 62.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/11/2021
Giá
: 4.5 Tỷ
Diện tích
: 62.40 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/11/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/11/2021
Giá
: 5.3 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3 tầng
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/11/2021
Giá
: 4.65 Tỷ
Diện tích
: 44.00 m²
Kết cấu
: 1 TẦNG
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/11/2021

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully