Nhà Đất Bán

Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 84.00 m²
Kết cấu
: 2
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 60.75 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 8.7 Tỷ
Diện tích
: 120.00 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 6 Tỷ
Diện tích
: 63.00 m²
Kết cấu
: cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 6.2 Tỷ
Diện tích
: 48.30 m²
Kết cấu
: 3.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 10 Tỷ
Diện tích
: 49.50 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 8.2 Tỷ
Diện tích
: 80.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 9.9 Tỷ
Diện tích
: 72.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 8 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 7 Tỷ
Diện tích
: 106.08 m²
Kết cấu
: cấp 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 4.8 Tỷ
Diện tích
: 58.50 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 7.3 Tỷ
Diện tích
: 60.00 m²
Kết cấu
: 3
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 5.2 Tỷ
Diện tích
: 64.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/05/2020
Giá
: 13.5 Tỷ
Diện tích
: 100.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/05/2020
Giá
: 9 Tỷ
Diện tích
: 75.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Giá
: 28.9 Tỷ
Diện tích
: 160.00 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Giá
: 10.5 Tỷ
Diện tích
: 68.00 m²
Kết cấu
: 1
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Giá
: 3,03 Tỷ
Diện tích
: 28.00 m²
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 11.3 Tỷ
Diện tích
: 80.85 m²
Kết cấu
: 4
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Giá
: 5.85 Tỷ
Diện tích
: 42.00 m²
Kết cấu
: 4.5
Quận/huyện
: Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/05/2020

Công cụ tìm kiếm

Thông tin khách hàng

Danh mục

LIÊN KẾT NỔI BẬT

Ordered successfully